17 เมษายน 2562 เหนือยังหนัก ฮอตสปอต-ฝุ่นควัน แม่สาย-แม่เมาะอ่วม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/408308

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือPM 2.5 เมื่อเวลา 09.00 น.ว่า ค่าฝุ่นส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวันที่ 15 เมษายน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 2 พื้นที่ หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม 9 พื้นที่คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีเหลือง 3 พื้นที่คือ คุณภาพอากาศปานกลาง และพื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่หมายถึงคุณภาพอากาศดี โดยค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ระหว่าง 34-121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนหรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 62 – 153 มคก./ลบ.ม. มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. จากการวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่พบว่าตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 87 มคก./ลบ.ม. ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 121 มคก./ลบ.ม. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 63 มคก./ลบ.ม. ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50 มคก./ลบ.ม. ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 51 มคก./ลบ.ม. ตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง 57 มคก./ลบ.ม.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 48 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 103 มคก./ลบ.ม.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 58 มคก./ลบ.ม. บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 44 มคก./ลบ.ม.ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 68 มคก./ลบ.ม.ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 57 มคก./ลบ.ม.ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 84 มคก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 37 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อมอ.เมือง พะเยา 56 มคก./ลบ.ม. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 34 มคก./ลบ.ม. ด้านแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันวันนี้ ยังคงมีค่าฮอตสปอต หรือจุดความร้อนสูงในบางจังหวัด โดยเฉพาะจ.เชียงราย คุณภาพอากาศยังคงสูงต่อเนื่องที่ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย และต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย และต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเฝ้าระวังแต่ละจังหวัด ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนขึ้น ดังนั้น ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยที่เข้าดับไฟประเมินสถานการณ์แต่ละวัน พร้อมจัดกำลังเข้าปฏิบัติการลดจุดความร้อนต่อเนื่อง ส่วนการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI17 และเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทิ้งน้ำดับไฟที่ดอยจระเข้ พื้นที่ติดต่อระหว่างอ.แม่จัน อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย ในจุดที่กำลังภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์ควบคุมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานการตรวจพบจุดความร้อน 513 จุด ณ วันที่ 16 เมษายน เวลา 02.14 น. จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS 1.จ.เชียงราย 230 จุด 2.จ.ลำปาง 63 จุด 3.จ.เชียงใหม่ 59 จุด 4.จ.พะเยา 53 จุด 5. จ.แม่ฮ่องสอน 46 จุด 6. จ.น่าน 31 จุด 7.จ.ตาก 28 จุด 8.จ.แพร่ 3 จุด 9.จ.ลำพูน 0 จุดสำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นในจ.เชียงใหม่ วันที่ 16 เมษายน เวลา 09.00 น. พบค่าฝุ่นจากสถานีตรวจวัดทางอากาศของคพ.ทั้ง 4 สถานี ค่าคุณภาพอากาศลดลงจากวันที่ 15 เมษายน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าคุณภาพอากาศหรือ AQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 65-131 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 41-63 มคก./ลบ.ม. และค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 62-90 มคก./ลบ.ม. โดยสรุปถือว่าค่าคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้น ผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือรายงานว่า ตอนบนของภาคความชื้นสัมพัทธ์ลดลง มีค่าไม่เกิน 35-60% ศักยภาพอากาศโอกาสเกิดเมฆลดลง แต่ยังคงติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง หากมีโอกาสทำฝนหลวงได้จะปฏิบัติการ บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยหน่วยฯพิษณุโลก มีแผนบินเวลา 10.40 น. ภารกิจ โดยเครื่องบิน Casa 1 ลำ ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน ที่ระดับ 8,500 ฟุต บริเวณอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.เพชรบูรณ์